Search

Blog

Soğutma Kulesi Temel İfadeleri

Su soğutma kulesi; tesisten ısınarak gelen sıcak suyun bir kısmını buharlaştırıp atmosfere atarak soğutan, gerekli sıcaklığa ulaşmış kalan kısmını ise tesise kullanmak üzere geri gönderen

Devamını okuyun

Kimyasal Yıkama (Flushing)

Flushing Nedir? Kelime anlamıyla bol miktarda su ve yardımcı kimyasallarla yıkamaktır. Flushing; inşaat ve mekanik tesisat literatüründe özellikle kapalı devrelere yapılan ilk yıkama uygulama yöntemi olarak

Devamını okuyun

Lejyoner Hastalığı ve Kontrolü

Lejyoner Hastalığı Nedir? Dünyada ilk lejyoner hastalığı vakası 1976 ‘da ABD’de Philadelphia’da rapor edilmiştir. Lejyoner hastalığı olarak adlandırılan enfeksiyon etkeni Legionella pneumophila otel, hastane ve

Devamını okuyun

Soğutma kuleleri

Su soğutma kuleleri endüstriyel klima uygulamalarında, konfora yönelik klima uygulamalarında ve endüstride proseste kullanılan suyu soğutma amaçlı cihazlardır. Soğutma kulelerinin endüstride proses suyunu direkt veya

Devamını okuyun

Korozyonun İtici Gücü: GERİLİM

Korozyon Korozyon, malzemenin çevresiyle reaksiyona girerek oluşturduğu bir bozulma sürecidir. Korozyonun ciddi sonuçları nedeniyle dünya ölçeğinde bir problem olmuştur. Günlük hayatımızda da karşılaştığımız korozyon, işletme

Devamını okuyun

Su Şartlandırma ve Korozyon

Korozyon Korozyon olayı, elektro-kimyasal bir reaksiyondur. DIN 50900 ‘de ‘’ Hammaddenin ölçülebilir bir değişme göstermesine neden olan ve metal bir yapı parçasının veya bir bütün

Devamını okuyun

Pitting Korozyonu

Korozyon Korozyon olayı, elektro-kimyasal bir reaksiyondur. DIN 50900 ‘de ‘’ Hammaddenin ölçülebilir bir değişme göstermesine neden olan ve metal bir yapı parçasının veya bir bütün

Devamını okuyun

Çatlak Korozyonu

Korozyon: Korozyon süreci karmaşık bir elektro-kimyasal reaksiyondur. Sistem üzerindeki işletme yükü ve stresi, pH koşulları ve ortamın kimyasal kompozisyonu korozyon oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir.

Devamını okuyun

Galvanik Korozyon

Korozyon: Korozyon doğal bir olaydır. Doğal olarak gerçekeleşen tüm reaksiyonların sonucunda oluşan yapılar daha kararlıdır. Yapının kararlılığıysa özelliklerini kaybeden metal veya alaşımların sahip olduğu enerjisindeki

Devamını okuyun

Buhar Kazanlarında Korozyon

Buhar kazanı, herhangi bir yakıtın (katı, sıvı veya gaz) yakılmasıyla veya elektrik enerjisi kullanmak suretiyle meydana getirilen ısı ile su veya diğer bir sıvıdan istenilen

Devamını okuyun

Bag Filtre

Kapalı Devrelerde Bag Filtre Kullanımı Kapalı devre sistemleri; aynı suyun sirküle ettiği, suyun buharlşama kaybı yaşanmadığı, blöf yapılmayan sistemlerdir. Kapalı devre içerisinde bulunan akışkan (genellikle

Devamını okuyun

Buhar Kazanlarında Blöf

Buhar Kazanında Blöf Neden Yapılır? Buhar kazanları; suyun ısıtılarak buhar elde edilmesini sağlayan sistemlerdir. Su ise yapısı gereği çözücü bir maddedir ve içerisinde nerdeyse her

Devamını okuyun

Kimyasal Su Şartlandırma Önemi

Dünyada ve ülkemizde endüstrinin gelişmesiyle ısıtma ve soğutma sulu sistemleri işletmelerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sistemlerin kışır, korozyon ve mikrobiyolojik oluşumlara karşı önlem almak,

Devamını okuyun

Kışır Nasıl Oluşur?

Su sıcaklığı ve sudaki tuz derişimlerinin artması ile tuzların kristalleşerek birikmesi ile kışır oluşmaktadır. Kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat su içerisinde ısındıkça kristalleşerek katılaşır. Yaklaşık

Devamını okuyun

Taş Asidi Nedir?

Her ne kadar adında taş geçse de taş yapılarını çözmez. Genel olarak ısı değiştirici sistemlerde (buhar kazanı, eşanjör, boyler, evaparatör vb.) sudan kaynaklanan kireç ve

Devamını okuyun

Antiskalant Nedir?

Antiskalant Nedir? Ters osmoz gibi filtrasyon sistemlerinde membranın ham su tarafında bulunun yüzeyinde yoğunlaşan minerallerin kristalleşmesini geciktirmek için ham suya dozlanan kimyasal üründür. Böylece filtrelerin

Devamını okuyun

Antiskalant ve Membran Teknolojisi

Membran Teknolojisi ve Antiskalant Ülkemizde yaşanılan su stresi günümüzde düşük seviye olarak kayıtlara geçmişse de, 2050’li yıllara gelindiğinde su kıtlığı çeken ülkelerden biri olacağımızın ön

Devamını okuyun

Su ve Genel Özellikleri

Dünyadaki Su Büyük patlama kuramına göre evrenin oluşumunun erken dönemlerinde Hidrojen (H+) atomu ve daha sonra yıldız çekirdeklerinde birçok atom çeşidi ile Oksijen (O-2) atomu

Devamını okuyun

Yaşamın vazgeçilmez unsuru: SU

Su, canlıların hayatta kalabilmesi için temek öğe ve dolayısıyla yaşamsal bir doğal kaynaktır. Bu özelliği suyu diğer doğal kaynaklardan farklı bir konuma taşımaktadır. Dünyanın büyük

Devamını okuyun

Su Yumuşatma Sistemleri

Su Sertliği Nedir? Suyun sertliği geçici ve kalıcı olmak üzere ikiye ayrılır ve suda sertlik çözünmüş Ca+2 ve Mg+ (kalsiyum ve magnezyum) iyonlarından meydana gelir.

Devamını okuyun

Buhar Kazanları

Kazan nedir? Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan (su, termik yağ, hava vs.)ile diğer tarafında ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev ve duman

Devamını okuyun

Merkezi Isıtma Sistemleri

Klasik sıcak sulu ısıtma sistemleri standart olarak 90/70 derece santigrat su sıcaklıklarına göre tasarlanmaktadır. Zaman içinde yakıt maliyetlerindeki artışlar ve enerji tasarrufu konusunun önem derecesi

Devamını okuyun

Soğutma Kuleleri

Soğutma kulesi nedir? Soğutma kuleleri; çeşitli sistemler üzerinde soğutma sağlamak amacı ile kullanılmaktadır, genel olarak 3-7 oC aralığında soğutma sağlamaktadırlar, chiller sistemlerinde kapalı gaz çeviriminde

Devamını okuyun

Chiller Çalışma Prensibi:

Chiller sistemi temel olarak; özel soğutma sıvısının kompresör, kondenser, kırılma vanası ve evaparatör ekipmanlarında sağlamış olduğu döngü ile soğutmayı gerçekleştirmektedir. Kopresöre gelen sıcak gaz sıkıştırılarak

Devamını okuyun

Kışır oluşumunun olumsuz etkileri

Buhar kazanları ve buhar jeneratörlerinde doğru ön arıtma sistemleri, ideal su değerleri ve etkili su şartlandırma kimyasalları kullanılmadığı durumlarda kışır oluşumunun önüne geçilememektedir. Kışır halk

Devamını okuyun

Buhar kullanım alanları

Buhar, sıvı ya da katı halden buharlaşma ya da süblimasyon yolu ile oluşur. Suyun buharlaşması esnasında eşit miktarda sıvı ya da katı parçacıkların gaz haline

Devamını okuyun

Antiskalant neden kullanılmalıdır?

Antiskalant, ön arıtmadan gelen suyun ters ozmoz membranlarına girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. Kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat iyonlarının reaksiyona girmesini engeller ve membranlarda çökelti oluşumunu

Devamını okuyun